Kontakt

Besöksadress: Skarpansvägen 15, 22100 Mariehamn

Faktureringsadress: PB 189, 22 101 Mariehamn

Jonas Karlsson
VD
Tel +358 (0)457 5483 295
Kenneth Karlsson
Arbetsledare
Tel +358 (0)457 3135 406
Natalie Timms
Kontorist
Tel. 018-23 656

Karlssons Infra AB

Bergsprängning och hantering av sprängsten

+358 (0)457 5483 295
+358(0)18 23656
info@karlssons.ax
Skarpansvägen 15